2010-02-06

Hamnen måste upp på kommunstyrelsen

Nya uppgifter i dag i Folkbladet om en affär - som jag tycker är rätt i sak - som kanske har gått konstigt till. Möjligen har ett dotterbolag till hamnbolaget, Europatransport, sålts till ett underpris.

Om det är så verkar ingen veta för tillfället men allt detta kring hamnen, spritnotor, försäljningar, styrelsens arbete, osv behöver diskuteras rejält på nästa kommunstyrelsesammanträde. Det kommer jag begära.

Inga kommentarer: