2010-02-08

I Aftonbladet: Kommunister i regeringen

Tillsammans med Johnny Munkhammar (M), Elisabeth Thand-Ringqvist (C), Emma Henriksson (KD) och Anders Hjemdahl från Upplysningen om kommunismen, skriver jag i Aftonbladet i dag.

Ämnet är att Mona Sahlin kan tänka sig att göra det Erlander, Palme, Carlsson och Persson vägrade: ta med kommunister i regeringen:

"Vänsterpartiet har som uttalat mål att, osagt med vilka metoder, avskaffa marknadsekonomin och strypa det privata ägandet. På kortare sikt nöjer de sig med att föreslå massiva skattehöjningar, att låta antalet sysselsatta i offentlig sektor svälla med flera hundra tusen och införa okontrollerade höjningar av bidrag."

Inga kommentarer: