2010-02-05

Mer än halverad ledning för vänsterpartierna


I Demoskop minskar avståndet mellan blocken från 9,4 till 2,8 procentenheter. I tre av de fyra senaste mätningarna har avståndet mellan blocken mer än halverats.

Till vänsterpartierna: Fortsätt gärna presentera er politik!

Läs också Frykman och Altenberg.

Inga kommentarer: