2008-04-24

En viss skillnad...

Från dagens Folkbladet om avtalet mellan IFK Norrköping och Norrköpings kommun angående nya arenan:

"Hyresgästen (IFK) ska svara för drift, tillsyn och felavhjälpande underhåll av Hyresobjektet (Idrottsparken) enligt särskild överenskommelse med Hyresvärden (kommunen)."

Så stod det först, nu så här:

"Fastighetsägaren (kommunen) svarar för och bekostar all drift, tillsyn och underhåll av Hyresobjektet med tillhörande inredning, utrustning och markområde."

Om detta säger ansvarig tjänsteman:

"Det kanske är en viss skillnad, men det är då bara i svenska språket."

Jo, en "viss skillnad" är det nog.

Inga kommentarer: