2008-04-19

Mucka gräl

Här är två citat från mig i dagens NT och Folkbladet:

"Vi tyckte inte att vi fick så mycket gehör för våra åsikter."

"Vi försökte diskutera oss samman om ett gemensamt utbildningsprogram för åren 2008 till 2011, men det gick inte, för vi fick för lite gehör för våra synpunkter."

Så här skriver Lars Stjernkvist om vad jag har sagt:

"Folkpartisten Sundin säger enligt båda lokaltidningarna att alliansen försökte få till stånd ett gemensamt utbildningsprogram men att majoriteten vägrade lyssna."

Jag säger alltså enligt båda tidningarna att vi fick "för lite" eller "inte så mycket" gehör för våra åsikter. Ändå påstår Stjernkvist att jag sagt att majoriteten "vägrade lyssna".

Det är ett inte ovanligt förekommande fenomen i Stjernkvist blogg. Jag har på senare tid påpekat detta några gånger. Då "muckar" jag "politiskt gräl" enligt honom.

Om det är att mucka gräl att påpeka att någon förvrider det man sagt eller helt enkelt hittar på, ja då muckar jag gräl. Men jag tycker faktiskt inte att det är att mucka gräl. Jag tycker det är fult sätt att bedriva politik att hitta på motståndarens åsikter. Jag kräver inte att alla ska gå runt och vara perfekta, vi är trots allt människor. Och jag påstår inte att jag själv är perfekt. Men jag hittar inte på åsikter åt motståndarna.

Angående arbetsgruppen så har vi deltagit i den. Vi har inte hoppat av. Helt enkelt eftersom vi vet att det är det programmet som troligen kommer gälla och vi har försökt påverka det så mycket vi kan. En del har också kommit med, men inte allt. Men vi kan inte sitta och rösta för en politik där man inte inser att det inte funkar att rulla på i gamla hjulspår om den negativa trenden ska brytas.

Inga kommentarer: