2008-04-22

Pensionärernas tur

Vi kan nu med all tydlighet se effekten av regeringens jobbpolitik. Först förändringar i bidragssystem och sänkta skatter på arbete och att anställa. Det leder till att fler människor kommer i jobb. Fler människor jobbar, fler människor betalar skatt. Dessa ökade intäkter ger möjlighet att sänka skatter ytterligare så att ännu fler människor kommer i arbete och samtidigt satsa på offentlig välfärd.

En grupp som har känt sig bortglömda är pensionärerna. De tycker att det är orättvist att de som jobbar får sänkt skatt men de som jobbat så länge inte får det. Jag tycker inte man kan se rättvisa på det sättet. Men nu har regeringens politik gjort det möjligt att sänka skatten även för pensionärerna - samtidigt som pensionerna ökar också tack vare att fler har jobb.

Jan Björklund sätter idag upp en prioriteringsordning som jag delar. Först ytterligare sänkta skatter för att göra det mer lönsamt att arbeta. Det är nyckeln till att kunna fortsätta satsa på offentlig välfärd och pensionärer. Sen en satsning på de fattigaste pensionärerna och på tredje plats sänkt skatt med ungefär 200 kr i månaden för alla pensionärer. Det bedömer han vara möjligt senast 2010.

Inga kommentarer: