2008-04-18

Fel igen, Stjernkvist

Lars Stjernkvists blogg fylls allt mer med konstiga, inte alltid helt sanningsenliga, påståenden eller andra konstiga vridningar. Nu påstår han att vi i Alliansen föreslår att politikerna ska bestämma vad som är klassisk svensk litteratur. Det stämmer inte.

Däremot tycker vi att en lista över klassisk svensk litteratur ska inrättas som skolorna kan använda sig av i undervisningen. Det blir inget tvång att använda den, men ett bra stöd. Inte någonstans står det i vårt program att vi politiker ska upprätta och bestämma den listan. Var fick du det ifrån Stjernkvist?

Vår tanke är att det ska personer med kunskap om just svensk litteratur göra. Forskare, svensklärare med flera. När detta debatterades för något år eller två sedan var Horace Engdahl i Svenska akademin positiv till förslaget.

Stjernkvist gillar hur som helst inte en sådan lista ska upprättas. Men vilken sorts godis som finns eller inte finns på skolorna vill han att politikerna ska bestämma över. Konstigt att socialdemokratiskt skolpolitik lett till så låga kunskapsresultat...

Har spenderat kvällen framför LHC-HV71. Power play är något LHC borde träna på till nästa säsong.

Inga kommentarer: