2008-04-06

Dagens bästa fråga

PJ Anders Linder på Svenska Dagbladet har fått en mycket bra fråga av en läsare:

Om vi inte ska konkurrera med låglönejobb, varför straffbeskattar vi höglönejobb?

Ju högre lön du har desto högre skatt betalar du. Inte bara i kronor, utan i procent av lönen. Det anses rättvist. Det omfördelar inkomster sägs det. Jag tycker det är djupt orättvist. Människor som jobbar hårt och tjänar bra med pengar ska också i alla fall inte betala mer i skatt än andra. Det omfördelar, men det gör det ändå. En person med 50 000 i månadslön betalar mer i skatt (i kronor räknat) än en person med 20 000 kr/mån.

Jag tycker dock att det är rätt att göra som regeringen gjort och sänkt skatten mest för de som tjänar minst. Idag i Sverige trycks vi ner av ett mycket tungt skattetryck. De som trycks ner allra mest är de som tjänar minst, därför behöver de skattesänkningarna mest.

Men någon gång under nästa mandatperiod måste värnskatten bort. Det är en straffskatt på höglönejobb, trots att vi tydligen vill ha ett sånt land och inte ett låglöneland.

2 kommentarer:

Lennart Nilsson sa...

Bravo! Det hörs ju på namnet att värnskatten var en nödåtgärd i ett extremt besvärligt ekonomiskt läge (en dålig sådan dessutom). Det betyder att varje regering som behåller värnskatten erkänner att de misslyckats med att reda upp ekonomin!

Mathias Sundin sa...

True!