2010-02-11

Totalitär demokrati

I dag svarar Mats Einarsson (V) Johnny Munkhammar, mig, Elisabeth Tand-Ringkvist och Emma Henriksson. Vi skrev ju för ett par dagar sedan om att Mona Sahlin är beredd att göra det Erlander, Palme, Carlsson och Persson vägrade, att ta in kommunister i regeringen.

Einarsson var ordförande i Vänsterpartiets programgrupp 2004-2008 och har därför haft mycket stort inflytande över deras politik. Einarsson skriver om att vi skrev att Vänsterpartiet står för "en totalitär syn på demokrati":

"Avsikten är givetvis att utmåla Vänsterpartiet som diktaturanhängare, men frågan är om inte ordvalet röjer vad Munkhammar & co anser är vänsterns egentliga dödssynd, nämligen att vilja ha för mycket demokrati, kanske till och med 'total' demokrati."

Detta med "total" demokrati är intressant och något som Johan Ingerö plockar isär betydelsen av:

"Den liberala demokratins genombrott skedde på bekostnad av den tidens formella makthavare; kungar, präster, adel och annat herrefolk som styrde över andra. Vänsterns "totala" demokrati byggs tvärtom på bekostnad av vårt utrymme att bestämma över oss själva."

Inga kommentarer: