2008-10-21

Spännande allianstider

Partiledare och lite annat löst folk (läs partisekreterare) har träffats på Eja-Märtas vandrarhem i Varberg för att diskutera Allians för Sverige fram till nästa val och hur politiken för nästa mandatperiod ska formeras. Resultatet är riktigt spännade:

1. Vi kommer att möta väljarna i valet 2010 som en samlad Allians och med ett gemensamt valmanifest.

2. En särskild valplattformsgrupp tillsätts med syfte att ta fram en valplattform som tydliggör vilka samhällsproblem vi ser som våra utmaningar och politikens framtida inriktning.

3. En arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta grunderna och ett konkret reformprogram för den ekonomiska politiken för nästa mandatperiod. Utgångspunkten är en ansvarsfull ekonomisk politik som främjar arbete och företagande.

4. I augusti 2009 tillsätts ca tio särskilda reformgrupper med uppgift att lägga grunden för Alliansens politik på centrala områden.

5. Som en del i arbetet med en valplattform kommer ett brett samråd, Samtal med Sverige, att ske under våren 2009. Det innebär att vi gemensamt öppnar upp den politiska processen för delaktighet från partiorganisationerna, men också allmänheten.

6. Träffpunkt Allians skapas. Nätet ska bli ett nav för människor att skapa relationer med Alliansen och i de tre storstäderna kommer Allianskontor öppnas i valrörelsen.

7. Under våren 2009 kommer partiledarna att genomföra en Alliansturné i norra Sverige. Denna kommer fram till valet att följas av ytterligare turnéer.

8. Fram till valet kommer vi att ge ut en gemensam Allianstidning vid tre tillfällen per år.

9. En särskild kommunikationsgrupp tillsätts med uppgift att samordna Alliansens kommunikation.

10. En gemensam kampanjstab inrättas för att operativt säkerställa Alliansens olika aktiviteter.

I SvD skriver partisekreterarna om satsningen på nätet. Låter utmärkt!

Inga kommentarer: