2008-10-19

Helt korrekta fakta

Stjernkvist skriver i sin blogg:

"Mathias Sundins blogg är inte lika världsberömd, men läsvärd. Men han slarvar med fakta. Kommenterar vårt budgetförslag, och skriver att vi bara ökar antalet förskoleplatser med 130. Fel. Vi ökar med YTTERLIGARE 130 jämfört med tidigare prognoser. Ökningen är den totala, samma som i Sundins budgetförslag."

Nej, det är faktiskt fel. Jag undrar om Lasse har begripit det själv, för det hela är mycket märkligt. Jag såg i siffrorna att det var fel, men kunde ändå inte riktigt tro det. Så jag gick och frågade en ekonom på utbildningskontoret. Jodå, mycket riktigt. Pengarna, ca 8,9 miljoner till förskolan, är exakt samma summa som förra årets prognos. Jag frågade dessutom på kommunstyrelsen, där Stjernkvist inte var med, om jag gjorde rätt tolkning. Denna gång bekräftade ks-ordförande Mattias Ottosson att så var fallet.

I din budget, Lasse, har ni tillfört pengar som exakt motsvarar det som var prognosen förra året. I årets prognos tillkommer lika mycket pengar. Men dessa finns inte. Om jag ska tro på att du faktiskt har pengarna någonstans så får du allt redovisa exakt var någonstans.

Så det är inte detsamma som i min budget, där ligger 23 miljoner till förskolan om jag minns rätt.

Nej gud, det är alldeles för sent för att sitta i blogga. God natt.

Inga kommentarer: