2008-10-06

Tyst minut för IFK?

Jag var ikväll inbjuden till Hantverkande borgerskapet i Norrköping för att prata om presidentvalet. I början av mötet höll vi en tyst minut för en medlem som gått bort. Under minuten vibrerade mobilen till. När jag kollade SMS:et sen visade det sig att Gais tagit ledningen över IFK. Kändes som ett ödets ironi. Att dessutom strömmen gick på Parken känns ju inte heller som något gott tecken.

Men mötet var mycket trevligt. Hantverkande borgerskapet är en snart 170 år gammal förening som inrättades innan skråväsendet togs bort. Så här skrivs det om burskap och hantverkande borgerskapet i Wikipedia:

"Den som vunnit burskap kan dock i vissa städer få tillgång förmåner, i form av intagning på en inrättning som förvaltas av stadens borgerskap, eller bidrag från borgerskapets kassor, stiftelser och fonder. Exempel på sådana i modern tid är Hantverkande borgerskapets kassa i Norrköping, vilken bildades 1839 och alltjämt existerar."

Att vinna burskap innebär: "Den som hade blivit borgare i en viss stad, och alltså hade vunnit burskap där, hade vissa lagstadgade rättigheter såsom rätt att bedriva näringsverksamhet, hantverk och handel, men även skyldigheter, som att betala skatt till staden, delta i brandvakthållning och upplåta husrum åt soldater."

Kommunfullmäktiges ordförandes kedja har tillverkats av borgerskapet och ringarna innehåller namnen på ordförandena. Det lärde jag mig under en mycket intressant kväll.

Inga kommentarer: