2008-03-25

Inkomstprövat barnbidrag?

Maud Olofsson dryftar idén om inkomstprövat barnbidrag, att personer med hög inkomst inte ska få barnbidrag alltså. Jag gillar principen. Det känns konstigt att staten först tar in pengar och sen delar ut dem igen till samma personer. Problemet ligger i att om bidrag minskas och tas bort med ökad inkomst så lönar det sig mindre och mindre att arbeta hårdare, utbilda sig och få högre lön.

Men kanske går det att hitta ett sätt att minimera de negativa effekterna. I så fall stödjer jag Olofssons förslag.

På förmiddagen är jag ombud för kommunen och Hyresbostäder i Nya Norrköping, kommunens marknadsföringsbolag. Sen ikväll är det KF-grupp. Ska bli kul att träffa alla, känns som det var ett tag sen nu.

Inga kommentarer: