2008-03-06

Självklart att invandrarflickor ska delta

Jan Björklund, Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag skriver på DN Debatt idag om att invandrarflickor inte ska kunna slippa delta i idrott och sex- och samlevnadsundervisning.

Vi har inte en skola som tar hänsyn till elevernas personliga åsikter när man lär ute matte, svenska, religion, historia och så vidare. En viktig poäng med utbildningen är att man ska höra och lära sig om saker som man inte håller med om själv.

Därför tycker jag inte det är okej att en kultur hindrar någon från att delta i viss undervisning. 27 % av invandrarflickor deltar inte i idrott, simning eller sex- och samlevnadsundervisning. Det är inte acceptabelt.

Janne, Nyamko och Erik föreslår att lagen om rätten till befrielse från undervisning pga religiösa eller kulturella skäl tas bort. Detta blir något som vi folkpartister ute i landet nu får ta ställning till. Först i form av ett samråd, sen ett partiråd i höst.

Sabuni kommer troligen hit till Norrköping under våren för att debattera detta samråd.

4 kommentarer:

Mannen sa...

När ska ni ta er samman och se till att invandrarpojkar får växa upp med hela sin penis i behåll?

Vie en "omskärelse" är det den känsligaste delen av penis som skärs bort, se den medicinska artikeln:
http://www.nocirc.org/touch-test/bju_6685.pdf

För mer info om detta övergrepp:
http://childrens-genital-integrity.blogspot.com/

Anonym sa...

Det är och borde vara för alla som förespråkar demokrati och inte anarki att alla elever ska delta i den obligatoriska undervisningen.
Kanske dessa ämne borde göras till kärnämnen. Om vi fortsatt skall ha ett samhälle byggt på vissa grundläggande värderingar i vårt land så måste vi slå vakt om den utbildning, folkbildning och information som bidragit till att skapa detta. Visst, vi är lite tråkiga, odynamiska och stabila vi svenskar. Men så har vi inte heller haft krig på 200 år här. Och det är bl a därför många invandrare kommit hit. För lugnet och demokratin och rätten till ett någorlunda värdigt liv. Skolan är tillräckligt kraftlös och elitistisk som den är utan att man ska kunna välja bort obligatoriska ämnen bara för att ens föräldrar tycker så. Just kunskap och utbildning leder till bättre förståelse och mindre spänning mellan folkgrupper. Eller ska vi få en gazaremsa även här på lång sikt??

Mats Dagerlind sa...

I realiteten har den här lagen blivit liktydig med att flickor med muslimsk bakgrund konsekvent hindras delta i gymnastik, idrott, religions- och sexualundervisning samt i utflykter och resor där familjens manliga överhuvuden inte anser sig kunna utöva tillräcklig kontroll över flickorna. Möjligheten för en enskild elev att i undantagsfall kunna få dispens från viss undervisning har med tiden förvandlats till ett generellt verktyg för män i vissa invandrargrupper att upprätthålla patriarkala strukturer från hemlandet som inte är förenliga med det svenska samhällets jämställdhetssträvanden.

Det är bra att åtminstone ett av de etablerade riksdagspartierna nyktrar till i invandrings- och integrationsfrågor. Fler borde följa deras exempel. I synnerhet borde det vara angeläget för socialdemokratin eftersom denna problematik rymmer flera av 2000-talets kanske viktigaste demokratifrågor.

Anonym sa...

när ska ni stoppa avlägsnandet av förhuden vilkens funktion är att underlätta utlösning för ungdomar/män?
att avlägsna förhuden till klitoris är totalt olagligt iaf i västvärlden vilket är helt i sin ordning!när ska vi börja se pojken,mannen som människa?är det bara kvinnor som behöver feminism/skydd/språkrör? ...var finns de som skyddar mannens känslighet,integritet & sexualitet?finns ingt mansparti i sverige?