2008-03-28

IV - symbolen för ett misslyckande

IV, gymnasiet individuella program, var tänkt att finnas till för ett fåtal elever som inte klarade behörighet till gymnasiets nationella program. De skulle gå där ett kort tag och sedan övergå till andra program. Istället har IV vuxit och är nu Sveriges största gymnasieprogram. Svensk skolas största misslyckande.

Huvudproblemet är inte själva IV. Det finns många duktiga lärare som jobbar hårt med eleverna som går där. Nej, huvudproblemet är att eleverna inte fick lära sig läsa och skriva redan i lågstadiet. Istället har de glidit igenom skolan utan att någon tagit tag i deras situation och gett dem den hjälp och ställt de krav de hade behövt.

Nu föreslår gymnasieutredningen att IV ska läggas ner och regeringen håller med. Alltså kommer IV läggas ner. Istället inrättas ett extraår för de elever som inte klarar målen i nian.

Detta är en stor chans för oss kommunpolitiker att flytta de resurser som idag används till IV för att hjälpa eleverna redan från början. Det är grunden i hela vår skolpolitik.

Inga kommentarer: