2008-03-28

S vill fortsätta med IV?

När jag läser socialdemokraternas svar till förslaget att lägga ner IV blir jag lite konfunderad. De säger sig tycka det är bra att IV läggs ner, men vill inte att de elever som inte klarar målen ska läsa ett extra år i grundskolan. I stället vill de ha ett basår på gymnasiet.

För mig låter det precis som IV. Elever som inte blir behöriga till gymnasiet ska ändå börja i gymnasiet.

Jag tycker det verkar rimligare att den skolform som inte lyckats med att eleverna uppnår målen också ska slutföra sin uppgift.

Skillnaden verkar vara att i (s) förslag så ska eleverna ändå komma in på ett nationell program. Vet inte detaljerna, men för mig verkar det oerhört konstigt. Du uppnår inte kraven för att komma in på nationell program, men ska ändå göra det. Men istället för att börja där läser du ett basår. Det hela verkar ju minst sagt konstigt och om möjligt, ännu sämre än idag.

Inga kommentarer: