2008-03-06

Vadå brist på humanism?

Lasse Stjernkvist tycker i bloggen att det är brist på humanism att föreslå att invandrarflickor ska delta i sex- och samlevnadsundervisning. Jag tycker snarare att det är brist på humanism att man låter detta fortsätta. Varför ska en viss grupp unga flickor undantas från något så central som sex- och samlevnadsundervisning? Vad är humant med det?

Jag erkänner villigt att det finns en målkonflikt med föräldrarnas rätt att bestämma över sina barn. Men det är även en målkonflikt att ha skolplikt överhuvudtaget. Är det även ohumant med skolplikt Stjernkvist?
Nu har vi skolplikt och då tycker jag den ska gälla alla. Antingen eller.

1 kommentar:

gustav sa...

Det är tröttsamt att vi efter sekler av lidande under religionernas ok skall behöva dras med deras skrattretande idéer till denna dag.

Svensk lag bör totalsaneras fran allt vad religion och annan vidskeplighet heter. Det vore riktig humanism, det.