2008-03-25

Yrkeshögskolemyndighet till Norrköping!

En utredare föreslår till regeringen att all yrkesutbildning utanför högskolorna samlas i en utbildning, Yrkeshögskolan. Den KY-myndighet som finns i Hässleholm idag avvecklas och en ny myndighet tar över uppgifterna från KY-myndigheten, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.

Den nya myndigheten föreslås hamna i Norrköping! Cirka 55 anställa kommer den ha.

Inga kommentarer: