2007-05-25

Budgeten presenterad

Idag presenterade Allians för Norrköping och SPI vår budget för 2008 till 2011. Att lyfta lärarna är en viktig del av budgeten. 162 miljoner satsar vi på att öka deras löner från sista plats idag i löneligan, till första plats om fyra år. För en högstadielärare blir det ungefär 2500 kr mer i månadslön, utöver de redan planerade löneökningarna.

Vi säger också nej till vänsterkartellens nedskärning av grundskolan och förstärker istället med 111 miljoner kr.

Jag är personligen extra nöjd med satsningen mot hemlöshet med en "Tak över huvudet"-garanti. Vi tillför där sju miljoner för att bland annat möjliggöra ökade öppettider på Ria-byrån.

Den övergripande viktigaste punkten det ansvar vi tar i budgeten. Vi har ett planerat överskott på drygt 270 miljoner kr över de fyra åren. Det är vår buffert om något inte går som planerat, vilket det alltid gör. Vänsterkartellen har nästan ingen buffert och en investeringsnivå som gör att kommunens kassakista är tom om fyra år. Det är mycket oansvarigt nu när vi står på toppen av en högkonjunktur.

Lyssna på intervjun med mig hos Radio Östergötland och håll koll på NT, 24NT och Folkbladet.

Inga kommentarer: