2007-05-04

Björklund utmanar Sahlin på debatt!

Skolminister Janne Björklund är den enda minister som fullt ut har greppat sitt uppdrag. Han genomför snabbt Alliansen skolpolitik, han ser till att den får stort genomslag i media - och han bemöter motståndarna.

Nu utmanar han Mona Sahlin på skoldebatt! Fullständigt lysande!

"Bästa Mona,

Vid flera tillfällen sedan du tillträdde som partiledare har du angripit mig och den skolpolitik som förs. Samtidigt aviserar du att socialdemokraterna också ska bli för kunskaper och ordning, "men inte på
Björklunds vis".

Jag föreslår att vi möts i en offentlig debatt om svensk skolpolitik, för att försöka bena ut var vi står och vilka olikheter och skillnader som finns.

Jag ställer upp när som helst och var som helst.

Med vänlig hälsning
Jan Björklund"

Inga kommentarer: