2007-05-12

Cete svarar

Indiankriget går vidare, fast i väldigt snälla tongångar. Bengt Cete (mp) svarade mig i veckan angående debatten om äganderätt och om jag hånat honom i KF. Jag har skrivit ett svar och skickat till NT, kommer väl under veckan. Här är Cetes inlägg:

Varken hån eller flum i fullmäktige
Replik på Mattias Sundin, NT 4/5.

"Då jag, helt utan egen skuld, blivit föremål för en debatt om vad som sades i kommunfullmäktige den 23/4, vill jag först ge Mattias Sundin (fp) helt rätt i hans version av vad som hände denna kväll. Det var så att jag reagerade på att moderaten Robert Tenselius hävdade att markägaren själv var bäst på att bedöma om åkermark ska tas i anspråk för byggnation.

Jag menade att åkermarken är en så värdefull tillgång för hela mänskligheten, i all synnerhet som den totala åkerarealen i världen minskar i snabbt takt, bland annat beroende på de tilltagande klimatförändringarna, att det finns anledning till begränsningar för rätten att bebygga den allra bästa åkermarken.

Jag hänvisade också till de nordamerikanska indianernas ödmjuka förhållningssätt där tanken att äga luften, solen, regnet och marken var okänd.

På detta replikerade Sundin att det var just brist på äganderätt till marken som var det avgörande problemet för människor i fattiga världen och kallade mitt tal för flum, vilket orsakade en del skratt bland vissa ledamöter på högerkanten. Men enskild äganderätt till jord är ingen garanterad väg till välstånd, tvärtom det finns miljontals exempel på småbrukare i fattiga länder som pantsatt sin mark till multinationella storföretag för att köpa utsäde, konstgödsel och gifter och fastnat i skuldfällor som ofta slutat med självmord.

Det tyngsta skälet till de fattiga folkens lidande är dock den orättvisa resursfördelning som gör att vi västeuropéer under vår livstid tär minst femtio gånger mer på jordens resurser än en genomsnittlig bangladeshier.

Sundin menar att min "flumpolitik" leder till skulle leda till svält, misär och död. Men det var inte indianernas ödmjuka förhållningssätt som orsakade svält, misär och död. Det var de vita människornas ankomst och de vita människornas kortsiktiga ekonomiska tänkande som blev indianernas undergång."

Inga kommentarer: