2007-05-31

Expressen om Kennerfalk

Expressen är nu, vad jag vet, första mainstreammedia som plockar upp Peter Kennerfalks påhopp på "polacken" Zaremba. Artikeln hittas här.

Inga kommentarer: