2011-02-21

Inte Bara Borg

Jag har argumenterat för att Folkpartiet verkligen måste sätta tänderna i ekonomifrågorna. Partiledningen tillsatte en ekonomigrupp - och tio andra grupper! - som ska spruta ur sig förslag på några månader. Kass!

Men Libereko är ett spännande initiativ av Per Altenberg, nationalekonomi, och Martina Lind, Female Economist of the Year på Handelshögskolan i Stockholm.

De kör igång ikväll med ekonomiprofessor Magnus Henrekson som talar om "En ny liberal ekonomisk agenda."

Per skriver i dag på SvD Brännpunkt om Libereko och ger en annorlunda syn på framtidens ekonomiska agenda än vad Anders Borg gör. Till exempel kan inte regeringens ekonomiska politik begränsas av vad LO tycker. Det finns ingen anledning att mucka gräl i onödan, men LO får inte ha vetorätt.

En annan ekonomiprofessor är på hugget i dag. Carl B Hamilton skriver i Dagens Industri om sänkt kapitalinkomstskatt och lägre ränteavdrag:

"Mitt förslag om en sänkning av kapitalskatten och ränteavdragen och den därtill kopplade reavinstskatten på bostäder får en neutral eller positiv effekt på nettoinkomsten för alla grupper, tvärtemot vad kritikerna påstår", skriver han.

Det är inte så att Anders Borg helt plötsligt ha blivit dålig. Självfallet inte. Men det behövs fler röster i debatten och det är viktigt att lyfta fram vilka politiska låsningar som finns när Moderaterna har flyttat sig mot mitten.

2 kommentarer:

Unknown sa...

OBAMA = STALIN = BUSH….WHO, WHY, AND HOW RUINED YOU…FROM 911 TO AUSTRALIAN FLOODS – ARIZONA SHOOTING – WIKILEAKS = CIA - ESKIMO SARAH PALIN'S "BRIDGE TO NOWHERE" -- BREAST FEEDING INSANITY -- CIVIL RIOTS IN ARAB COUNTRIES http://avsecbostjan.areavoices.com OR http://avsecbostjan.blogspot.com/ NEWS - MEDIA or simply BIG FAT WORLD OF LIES !!?? http://www.causes.com/causes/575745 and NWO POLITICAL PARTIES EXAMPLE(all the same) http://www.causes.com/causes/576196


OBAMA = STALIN = BUSH….WHO, WHY, AND HOW RUINED YOU…FROM 911 TO AUSTRALIAN FLOODS – ARIZONA SHOOTING – WIKILEAKS = CIA - ESKIMO SARAH PALIN'S "BRIDGE TO NOWHERE" -- BREAST FEEDING INSANITY -- CIVIL RIOTS IN ARAB COUNTRIES http://avsecbostjan.areavoices.com OR http://avsecbostjan.blogspot.com/ NEWS - MEDIA or simply BIG FAT WORLD OF LIES !!?? http://www.causes.com/causes/575745 and NWO POLITICAL PARTIES EXAMPLE(all the same) http://www.causes.com/causes/576196

Unknown sa...

Yo!
Efterfrågan var bra mycket större än de grupper som blev tillsatta om man säger så...och det är alltid någon som saknar just sitt område. Möjligen har vi varit för generösa, men såväl arbetsmarknad som miljö mfl är viktiga områden framöver.
Ekonomi/ skatter/ företagande var dock de områden som flest hade synpunkter på skulle tillsättas arbetsgrupp på och där Carl B Hamilton också ska fortsätta sin utomordentliga bana att få fram bra politik. Men vi behöver stärka hela organisationen inom det ekonomiskt politiska området, där håller jag helt med dig.

Hälften av grupperna är dock inte tillsatta än, men det är på gång, o de har nästan ett år på sig att skapa forum, förslag, dialog och debatt högt som lågt.

//Nina