2011-02-08

I Chydenius finns liberalismens uppdrag

Jag och Niklas Frykman skriver på Newsmill i dag om borgerlighetens uppdrag. Allt finns samlat i Anders Chydenius gärningar och värderingar:

"Detta är liberalismens och borgerlighetens uppgift. Att ta bort hindren som ligger i vägen för människornas frihet. För att se vad dessa hinder är och förstår hur man tar bort dem, behöver man alla fyra av Anders Chydenius egenskaper: Människokärlek, idéutveckling i världsklass, principfasthet och politisk handlingskraft."

Vi gör upp både med snällister och kravställare. Läs gärna.

Inga kommentarer: