2011-02-10

Därför ordningsbetyg

Närvaro, ordning och uppförande och personliga egenskaper vägs in när elever får betyg, slår Skolverket och Skolinspektionen fast. Trots att detta inte ingår i betygskriterierna. Just därför ska vi ha ett ordningsbetyg, där man just betygsätter närvaro och uppförande, så det i mindre utsträckning spelar in på de andra betygen.

Varenda gång vi har debatterat ordningsbetyg i Norrköping drämmer vänstern till med att uppförande inte ska vägas in i betygen. Nej, precis, brukar jag svara. Men så är det i dag. Om man beter sig dåligt i klassrummet på engelsklektionerna så riskerar man att få lägre betyg i engelska, även om man enligt kriterierna skulle få MVG.

Ett ordningsbetyg skulle sätta fokus på ordningsfrågorna och hur en elev uppför skulle betygsättas där. Inte i engelskbetyget.

Helt skulle problemet så klart inte försvinna, vi är inte mer än människor, men problemet skulle bli mindre. Precis som ordningsproblemen.

Inga kommentarer: