2011-02-06

Israel före vänsterfrasmaskiner i väst

Widar Andersson är i sitt esse i dag i söndagskrönikan på Folkbladet.se:
Sandberg tog upp ett perspektiv på saken som fick programmets klockor att stanna. Han påminde om att det endast fanns ett land i regionen – möjligen med undantag för Libanon – där araber öppet kan kräva regeringens avgång utan minsta risk för repressalier och polisbrutalitet. Det landet är Israel.
...
De arabländer likt Egypten som nu av allt att döma är på väg att befria sig från sina diktatorer bör således kolla in Israel mer än vänsterfrasmaskiner i väst. Att bygga en demokrati är på många sätt en Sisyfosarbete¸ det blir aldrig färdigt. Grundstenarna måste läggas stabilt. Demokratiska institutioner, medborgerliga fri- och rättigheter, ekonomiska institutioner, rättsliga institutioner och institutioner för val och öppenhet kan aldrig hoppas över.

Arbetarkamp och klasskamp är dock överhoppningsbara storheter.
Läs hela!

Ett annat litet lästips i all ödmjukhet är mitt inlägg om Ronald Reagan på amerikanskpolitik.se. Denne skulle ha fyllt 100 år i dag. Reagan drar vitsar från Sovejtunionen och håller briljant tal 1964.

Inga kommentarer: