2011-02-15

Snabb-spårväg

Spårväg mellan Norrköping och Söderköping är något Alliansen skrev in i vår vision för Norrköpings kommun för ett par-tre år sedan. 590 millar skulle det gå på enligt en idéutredning tillsammans med Sörping.

3000 söderköpingsbor pendlar in till Norrköping varje dag, och 1000 pers åt andra hållet. Det är mycket folk. Alla skulle inte välja spårvagn om det fanns, men det borde rimligen finnas tillräckligt underlag.

70 km/h i snitt på sträckan. Det är lite för långsamt, även om topphastigheten blir högre, när man tänker in stoppen. 30 minuter mellan stadskärnorna är för lång tid. Man skulle behöva komma ner i 15-20 minuter. Då blir det riktigt attraktivt.

Sen ser jag gärna en fortsättning till Linköping. En kombination mellan spårvagn och pendeltåg alltså. Ni kanske kommer ihåg duo-spårvagnen som var här 2006?

Kommunikationerna är viktigast i arbetet att få Norrköping och Linköping att bli en arbetsmarkandsregion. Me thinks.

Inga kommentarer: