2011-02-16

Primärval för partiledarval

Folkpartiets partiledare borde i framtiden utses genom primärval.

Jan Björklund väljs till partiledare. Han kan vara ganska säker på min röst även i ett primärval.

Det kan ske i tre steg:

Provval i länsförbunden - varje länsförbund genomför ett provval där varje medlem får chans att rösta på vem man vill se som partiledare. Provvalet är rådgivande till ett förbundsmöte inom länsförbundet.

Nomineringen på förbundsmöte - efter att provvalet genomförts nominerar varje länsförbund sin kandidat till landsmötet på ett förbundsmöte (medlemsmöte i länet med ombud från varje kommunförening).

Landsmötet utser partiledare - varje länsförbund har nominerat sina kandidater och det är nu upp till ombuden på landsmötet att rösta fram en partiledare.

I dag utser vi partiordförande på två år, jag tycker med detta system att man istället kan öka till fyra år. Förslagsvis väljs partiledaren året efter ett valår.

Det här skulle väcka rejält liv i partiledarvalet. I praktiken kommer det att gå till så att kandidaterna åker runt i landet, deltar på medlemsmöten, svarar på frågor, debatterar och förankrar sin kandidatur. Även om det vid vissa tillfällen redan finns en populär partiledare så kommer denne ändå att behöva genomföra en sådan förankring. Annars är risken att stödet eroderar.

Vi får en öppen och demokratisk process där vi får prata politik. Vi blir öppnare mot väljarna. Media kommer säkert finns det högst intressant att följa ett primärval.

Vi får också ett sundare maktförhållande i partiet, där partiledaren grundar sitt stöd i medlemskåren och länsförbunden, inte i en partiledning. I utvärderingen av dataintrångsskandalen togs just toppstyrningen upp. Jag märkte inte så mycket av det, men den risken finns alltid i ett parti.

Detta kommer bli en motion till landsmötet. Så jag tar gärna mot synpunkter medan jag formulerar de exakta förslagen. Så, vad tycker ni?

3 kommentarer:

Basse sa...

I huvudsak väldigt bra, och något jag skulle kunna ställa mig bakom. Har bara en fråga om inledningen av processen. Du skriver att alla medlemmar i länsförbundet får rösta på vem man vill se som partiledare.

Behöver man inte en nomineringsrunda innan, och behöver inte den vara nationell i så fall? Ett primärval blir ju rikstäckande, menar jag, och jag tror det behövs en viss tydlighet kring vilka kandidater som ställer upp, så folk inte slänger iväg en röst på någon som inte ens är tillfrågad.

Mathias Sundin sa...

Sant! Bra synpunkt!

Daniel Andersson sa...

Det låter ju strålande!