2007-08-14

Dela ut statliga företag till svenska folket

Idag i Corren skriver jag om en av mina motioner till landsmötet. Att delar av intäkterna från försäljningen av statliga bolag ska delas ut till svenska folket. Svenska staten är nämligen fruktansvärt rik, medan svenska folket saknar förmögenhet:

En genomsnittlig svensk har en förmögenhet som bara är en sjättedel av en genomsnittlig italienare. Detta trots att Sverige har en högre BNP per person än Italien Och 40 procent av svenskarna har ett nettokapital på mindre än 4 000 kr.

Den svenska staten däremot är fruktansvärt rik. Den äger 57 företag med totalt 200 000 anställda till ett värde av ungefär 675 miljarder kronor – eller 75 000 kronor per svensk.

Enligt mitt förslag skulle i ett första steg en svensk genomsmittlig familjs förmögenhet öka med 4000 kronor. I ett land med så fattiga medborgare skulle även denna lilla summa betyda mycket.

Och om vi på sikt delar ut hälften av intäkterna från försäljning av statliga bolag till folket landar vi på drygt 35 000 kronor per person. Eller 140 000 kronor för en familj med två vuxna och två barn.

Det skulle betyda mycket för välbefinnandet för det svenska folket. Det skulle ge många en större frihet och fler möjligheter. Många skulle få mer makt över sina liv – och staten lite mindre.

Det låter väl inte helt fel?

Hela artikeln hittar ni här. Lite störigt är att de har varit inne och pillat en del i texten. Om de fixar stavfel eller tar bort en del för att den är för lång har jag inget emot, men små ändringar som inte passar mitt sätt att skriva är irriterande.

Inga kommentarer: