2007-08-01

Halvmesyr, säger Birgitta

"Tandlös och halvmesyr. Så skulle nattens FN-beslut om att sända fredsbevarande styrka till Darfur kunna beskrivas. Lagom till att folkmordet fortgått i fem år med 300 000 döda och 2,5 miljoner flyktingar kommer eventuellt en trupp sändas. Men samma löften har vi redan hört i tre år. Diktaturstaten Sudan som understött folkmordet fick tillsammans med sin oljeallierade diktaturvän Kina igenom sina urholkningar av förslaget. Världssamfundet jublar, men sanningen är att resolutionen stympats utan sanktioner och tydligt mandat att använda våld.

Nyckeln i FN-stadgan är kapitel 7 d.v.s. rätten att ta till våld för att skydda. Men kommande fredsstyrkor i Darfur kommer bara att få nyttja denna rätt för att skydda egen och hjälporganisationers personal, förhindra attacker mot civila och genomdriva fredsavtal. De kommer inte att kunna beslagta vapen som pumpas in illegalt i landet. Sudans regering bestämmer vilka länder som får sända soldater. Janjawidmilisens roll, viktiga politiska krav på flygförbudszoner, ekonomiska sanktioner mot Sudans regering och att ställa president Omar al-Bashir inför internationell rätt nämns inte alls."

-Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesman (fp).

Inga kommentarer: