2007-08-16

Friskolor

Många oroar sig nu över att de kommunala skolorna helt ska slås ut nu i vissa kommuner. En del vill hindra det. Då måste man tänka sig för väldigt noga. Varför ersätter friskolor kommunala skolor? Jo, eftersom föräldrar och barn väljer friskolorna. Om man hindrar friskolorna från att etablera sig så hindrar man föräldrar och barn att välja de skolor man tycker är bäst. Då sätter man kommunerna före föräldrar och barn. Ett sånt system kan vi inte ha.

Det politiker måste göra är att se till att kommunala skolor är fria att konkurrera på lika villkor med friskolor.

Ett inställt möte på förmiddagen idag gör dagen lite lugnare. I eftermiddag ska jag på invigningen av EM-möbler i Norrköping.

Inga kommentarer: