2007-08-02

Hm, har var det nu de sa

Jag har för mig att sossar och andra var så arga när regeringen plockade bort massa konstiga subventioner för bostadsbyggande. Nu skulle det inte byggas några mer hus. Ungefär. Är det då inte konstigt att BNP ökar kraftigt bland annat tack vare att:

"[B]ostadsbyggandet har ökat starkt."

4 kommentarer:

TOMMY RYDFELDT sa...

1996 beräknades statens stöd till räntesubventioner till ca: 26 miljarder. Göran Persson var finansminister.

År 2006 var samma stöd ca: 1,7 miljarder. Då blev Anders Borg finansminister och regeringen beslöt att avskaffa den sista resten av detta stöd fram till 2012.

Vem har genomfört det största systemskiftet?

Och konstigt att de första 24 miljarderna inte hade någon påverkan på bostadsbyggandet enligt (s) utan bara de sista 1,7 miljarderna.....

Peter A sa...

Eller vad var det de sa om att lönerna skulle bli lägre?

Mathias Sundin sa...

Tommy: Ja, samma sak med stödet till vuxenutbildning. Det har mer än halverats på 10 år av sossarna. Ingen säger ett pip. Borgerliga regeringen minskar det ytterligare och det blir ett jäkla liv. Dessutom av exakt samma anledning som sossarna, att arbetsmarknadsläget är bättre.

Peter: Ja, det var mycket hemskt som skulle hända. Konstigt att allt bara går bättre istället.

Lennart Nilsson sa...

Subventioner till bostadsbyggandet påverkar oerhört lite eftersom de är så små i förhållande till andra kostnader främst räntekostnader. Att vi har ett så stort bostadsbyggande just nu beror uteslutande på att räntorna är låga vilket ger höga priser på bostäder vilket gör att det man kan få ut för en nyproducerad bostad är högre än produktionskostnaden, åtminstone i de delar av landet där man har befolkningstillväxt. Problemet just nu är snarast att en alltför låg räntenivå + bortagandet av fastighetsskatten har lett till något som likanr ett spekulationsdrivet byggande.
Räntesubventionerna var vansinniga eftersom de motverkade den monetära regim som Sverige införde för 15 år sedan.