2007-08-13

Rädda basindustrin, bygg ut vattenkraften

Äntligen tillbaka i debatten! Jag har inte haft någon insändare eller debattartikel i någon tidning sedan juni. Känns gött att vara tillbaka. Ämnet för dagen är en av mina motioner till folkpartiets landsmöte. Den handlar om basindustrin som är under hård press i Norrköping och Sverige. Från artikel i dagens NT:

"Vart nionde jobb i Norrköping är kopplat till basindustrin. En industri som håller på att knäckas av höga energikostnader. VD:n för Fiskeby Bruk (numera Graphic Packaging), med anor från 1637, Torbjörn Hansen, förklarade för mig att hela deras vinst raderats ut de senaste åren på grund av stigande elpriser. Vänder inte utvecklingen riskerar de att gå omkull och över 300 människor få sparken.

Det finns två stora bovar i sammanhanget, skatter och bristande utbud.

Stoppat skattehöjningarna har redan den borgerliga regeringen gjort. ... Men vi behöver göra mycket mer än så. ... Mitt förslag är att vattenkraften byggs ut. Då ökar utbudet på el och priserna sjunker. Jag föreslår också en verklig avreglering av elmarknaden. Den är visserligen mindre reglerad än förut, men fortfarande kraftigt reglerad. Det hindrar verklig konkurrens. Avregleras den kommer elpriset sjunka."

Nu är det bara att vänta på upprörda miljöpartister som kommer kräva mitt huvud på ett silverfat. Att vi har fina älvar att titta på är säkert viktigare än koldioxidfri el. FN:s rapporter om global uppvärmning ska lösas - på något annat sätt.

Vi slutade morgonmötet prick 9.30 Jag försöker som mötesordförande vara noga med att hålla tiden. Ett bra möte med samtliga samlade, Anna Nyholm var tillbaka nu också. Jörgen Rundgren rapporterade bland annat från ett möte i Mälardalen där han representerade kommunen. Ämnet var byggandet av Citybanan och förhandlingarna med regeringen.

Inga kommentarer: