2007-08-22

Saxat från Hax

"är du medveten om att du har angett att du är intresserad av män?"

Carl Bildts dotter Gunnel i en kommentar på sin fars Facebook-sida.

Från Hax blogg. Hahaha! Förutom denna lilla miss så när det kommer till internet är verkligen Carl Bildt en förebild för andra statsråd.

Inga kommentarer: