2008-09-09

Frågan kvarstår: Hur hade de tänkt betala?

Det som gjorde att Folkpartiet tillslut röstade nej till Kulturhuvudstadsåret var inte att vi tyckte det var ett dåligt projekt, eller att ansökan var dålig. Tvärtom hade ett bra arbete gjorts och många av idéer kan vi ta tillvara på.

Det som gjorde att vi röstade nej var den ack så tråkiga, men också ack så verkliga ekonomiska sanningen. Kommunen går just nu med ett stort underskott, 80 personer har sparkats inom hemtjänsten och kommunens kassakista håller på att ta slut. På kort sikt är ekonomin dålig och på några års sikt rent katastrofalt dåligt.

Vi var övertygade om att detta 300-miljonersprojekt inte går att genomföra utan stora nedskärningar i kommunens kärnverksamhet. Det går helt enkelt inte att hitta så mycket pengar i en kommunal budget om man inte tar det från skolan, omsorgen och den kommunala servicen.

Jag uppmanade och frågade flera gånger vänsterkoalitionen hur de hade tänkt göra med betalningen. Det enda svaret jag fick var att det ska vi tänka på sen - efter att ansökan är inskickad.

Folkpartiet är mycket måna om en ansvarsfull hushållning med skattepengarna. Sköter man ekonomin bra då har man också råd med den här typen av satsningar. Nu missköts ekonomin, då är det rent oansvarigt att söka.

Inga kommentarer: