2008-09-25

Jag är nöjd (tror jag)!

Två avgörande punkter som behövde finnas med fanns med:

  • Samverkanspunkterna (massavlyssningen) försvinner.
  • En domstol ger tillstånd - ej domstolsliknande som tidigare.

Min reservation, innan jag hyllar uppgörelsen, är att jag vill veta exakt hur trafiken ska hanteras och domstolen verkligen är en domstol.

Överhuvudtaget stämmer väldigt mycket överens med det jag förde fram i våras. Jag påstår inte att det är tackvare mig dessa förbättringar kommit med, bara att det känns väldigt bra just nu. Hoppas känslan finns kvar när jag får reda på detaljerna.

Stor cred till de folkpartistiska riksdagsledamöter som jobbat mycket hårt med det här och till en partiledning som verkligen verkar ha lyssnat och få igenom förslagen i övriga alliansen.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Så vitt jag kan förstå uppfylls fortfarande inte Europa konventionens krav, bland annat vad gäller att spana på enskilda.
Den brinnande frågan tror jag är - vem tillsätter domstolen? Med vilka människor och vilken sakkunskap (Sverige är ett lite land med redan ansträngda domstolar)? Vad stöder de sig på i sina beslut? Den grundlag som idag säger nada, EKMR som vi inte brys oss om, eller en FRA-lag som vare sig författare eller jurister klarar av att tolka?

Vi är inte hemma än...

Anonym sa...

P.S. spana på enskilda - eftersom enbart svenskar med placering i Sverige omfattas (och EKMR omfattar alla enskilda). Inte ens majoriteten av "svensk" e-posthantering inte utesluts med de tekniska metoder som diskuterats.

Sen var det det där med själasörjare och deras samtal skulle kastas omedlebart om de råkat komma med. Vilka fler grupper har regeringen kommit fram till skall skyddas? Journalister? Läkare? Psykologer? Räcker det att sådan spaning kastas EFTER att den lästs? (För det måste den rimligen för att man skall veta att det är själasörjande det handlar om).

Mathias Sundin sa...

Strömmer & co på Centrum för rättvisa verkar nöjda i alla fall. Vi får avvakta detaljerna.