2008-09-24

Dödsskjutningen i Finland

Jag tror, precis som Lars Stjernkvist, att vi inte ska vara för snabba med slutsatser. Och även att slutsatser överhuvudtaget kan vara svåra att dra. På ett sätt går det aldrig att skydda sig mot sånt här, men vi kan göra allt vi kan.
Skolhälsovården måste funka från elev, lärare, till kurator, sjuksköterska och psykiatri. Elever med problem måste tidigt fångas upp.

Problemet är ju bara att alla de gånger som eleverna idag faktiskt fångas upp så kanske det inte ens märks. Det är först när någon inte fångas upp, eller inte kan fångas upp, som det verkligen märks. Ingen rapporterar om de potentiella mördare som stoppades från att bli mördare.

Men en del kan vi säkert lära. Jag är dåligt insatt i svenska vapenlagar jämfört med finska, men det är ju något som vi borde granska närmare, exempelvis. Läste att någon tyckte de svenska lagarna höll, bra isåfall.

Hur som helst är det alltid viktigt att vuxenvärlden reagerar snabbt och kraftfullt. Det kan inte stoppa alla vansinnesdåd. Men problemen är oftare lättare att behandla i början.

Inga kommentarer: