2008-09-09

23 miljoner till Norrköpings kommun

Igår presenterade partiledarna i Alliansen ett företagspaket bland annat innehållandes en sänkning av arbetsgivaravgiften och sänkning av bolagsskatten. Det kommer innebära att ungefär 10 000 nya jobb skapas i näringslivet.

Det fina i kråksången för en som jag själv som sitter och brottas med en kommunal budget är sänkningen av arbetsgivaravgiften. Den gäller nämligen alla arbetsgivare, inte bara företag.

För Norrköpings kommun innebär det ungefär 23 miljoner kronor per år mindre att betala ut. 23 miljoner kronor som nu kan användas till annat.

På morgonen kom också nyheten om 600 miljoner kronor, 200 miljoner per år, i en satsning på fortbildning av barnskötare och förskollärare. Inga detaljer är kända ännu, men också mycket välkommet.

UPPDATERING: Efter en diskussion med kommunens ekonomidirektör är nog summan 30 miljoner kronor med rimlig. Man måste nämligen räkna in den verksamhet som vi har utlagt på företag. Exempelvis friskolorna får såklart också en sänkning vilket innebär att vi inte behöver betala ut lika mycket pengar. Så i runda slängar 30 miljoner i minskad kostnad för kommunen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Men det är väl meningen att friskolor och andra företag som kommunen köper tjänster av ska gynnas av sänkningen och t ex kunna anställa fler. Det är väl inte så att ersättningen till friskolor automatiskt justeras med hänsyn till friskolornas kostnader?