2008-09-13

Ett enkelt val?

Av någon anledning blir jag lite irriterad när jag läser Företagarnas debattartikel i NT. De verkar inte det minsta nöjda med att regeringen sänker arbetsgivaravgiften med en procent, istället borde den sänkas med tio procent. Det skulle ge 75 000 nya jobb, menar de.

"Regeringen kan välja. Det borde inte vara så svårt."

Utropar de två. Well... tillåt mig bidra med lite perspektiv. Om jag inte minns fel så kostar en sänkning av arbetsgivargiften med en procent cirka 8 miljarder kronor per år. Tio procent borde alltså bli 80 miljarder!

Regeringens reformutrymme på två år ligger på ungefär 60-65 miljarder. Gör vi som Företagarna vill måste vi spräcka det taket och kan inte en enda satsning på något annat. Vi kan inte sänka skatten för de som arbetar, vi kan inte satsa på vägar, förskola, utbildning eller något annat.

För mig låter det inte som ett så lätt val som Företagarna menar.

Jag tycker det är väldigt viktigt att pressa ner arbetsgivaravgiften, men också hitta utrymme till andra reformer. Det tror jag Företagarna förstår, men det vore klädsamt om de också skrev det.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Den kamerala aspekten är inte den enda, men med 75 000 människor i arbete i stället för försörjda av stat och kommun förvandlas grovt räknat 10 mdr i kostnader till 6 mdr i skatteintäkter = en nettoeffekt på + 16 mdr.
Till detta kommer de rent mänskliga aspekterna och att löneskatten är en omoralisk smygskatt./ Lars Holm

Anonym sa...

jag skulle tro att de räknar med dynamiska effekter. Det vet vi ju hur det gick senast det gjordes inom politiken...

Mathias Sundin sa...

Lars: Jag förstår inte riktigt hur du räknar. Självklart är det en stor vinst på många sätt när människor kommer i arbete men ditt räkneexempel går mig förbi. Kostnaden för en så stor sänkning är trots allt cirka 80 mdr för staten.

Det är politiskt omöjligt och inte heller speciellt bra med tanke på allt annat som behövs göras i Sverige.

Jag dyker också att skatterna ska ner, men det får ju vara inom realistiska tidsramar.

Instämmer helt klart i att löneskatt är en omoralisk smygskatt.