2008-09-24

Hur vore det att bemöta något i sak?

Lars Stjernkvist sitter på sitt kyrkomöte och kommenterar än det ena och än det andra. Inget fel i det om han inte klagade på att andra debatterar sakfrågor. Hur vore det om han själv faktiskt bemötte något i sak?

Varför är bara 12 av 70 vallöften uppfyllda i hans koalition? Varför säger han att personaltätheten ska öka när den sen inte gör det? Varför säger hans kamrater att de satsar på förskolan när de faktiskt inte skjuter till så mycket pengar som behövs för att klara det ökade antalet barn? Och så vidare.

Om jag nu är onyanserad i min kritik av honom och vänsterbudgeten, bemöt då det jag säger och visa att jag har fel. Så kan vi ha en debatt om sakfrågorna istället för att kommentara varandras debattstil.

Inga kommentarer: