2008-09-26

Inga jätteostar på tisdag

Lars Stjernkvist lovar - eller ska man se det som ett hot? - att bjuda Jörgen Rundgren på en jätteost om Ostlänken finns med i infrastrukturproppen på tisdag.

Jag kan meddela att det gör den inte. Inte för att regeringen säger nej till Ostlänken utan för att proppen i huvudsak bara talar om de ekonomiska ramarna för åren 2010-2021.

Inga vägar eller järnvägar kommer pekas ut. Det kommer ske i den andra omgången när Vägverket, Banverket och regionerna får komma in med förslag på vad som ska finnas med och rymmas inom ramarna.

En annan intressant sak från regeringens budget som jag upptäckte först nu är en satsning på handikappanpassning av järnvägstationer. 150 miljoner satsas på att göra dessa mer handikappvänliga. Pengarna ska räcka till ungefär 30 stationer.

Inga kommentarer: