2008-09-04

Pengarna tar slut när Arrelid styr

Stefan Arrelid undrar vad som skulle hända om jag och Jörgen Rundgren fick styra. Han menar att vi är mot det mesta i form av utveckling.

Det som skulle hända om vi fick styra vore att Norrköping skulle få en långsiktig, stabil och mycket positiv utveckling. Det är oerhört farligt när fartblinda kommunpolitiker hittar på massa projekt som kostar skattebetalarna enorma summor pengar - och inte ens vet hur det ska betalas.

Kulturhuvudstadsåret ligger Stefan varmt om hjärtat. Inget fel med det så klart. Problemet är bara att han inte kan svara på hur det ska betalas. Projektet går loss på mellan 300 och ungefär 500 miljoner kronor, beroende vilka delar du räknar med. Den officiella budgeten är på cirka 320 miljoner kronor.

Jag frågade senast på KS hur Arrelid och de andra hade tänkt sig att betala för detta. Det hade de inte tänkt på ännu, det skulle de ta EFTER att ansökan är inskickad.

Till det ska läggas att Stefan och hans kompisar i vänsterkoalitionen gör slut på kommunens pengar. Med den takt som är beslutad kommer pengarna vara helt slut 2010. Då återstår två alternativ:

1) Kraftiga nedskärningar och stopp för viktiga infrastrukturprojekt.

2) Att kommunen börjar sälja ut verksamhet som i slutet på 90-talet då NME såldes (trots löften om motsatsen).

Vi ska också ha i minnet att Stefan Arrelid förespråkar dessa satsningar på kulturhuvudstaden samtidigt som han och vänsterpartiet sparkar 80 personer i hemtjänsten.

För en långsiktig positiv utveckling måste kommunen klara sina kärnuppgifter med skola, omsorg, vägar osv. Då måste vi ha en ansvarsfull hushållning med skattepengarna.

Vad ska Arrelid sälja ut när kommunens pengar är slut?