2008-09-26

Får staten tillgång till all trafik eller inte?

En fråga som behöver besvars ang. den nya FRA-lagen är hur informationen från kabelägarna ska föras över till FRA när spaning ska ske.

I ursprungsförslaget skulle all trafik passera så kallade samverksanspunkter. Där skulle FRA scanna igenom all trafik i sina sökningar. Det är detta som är massavlyssningen.

Enligt det nya förslaget ska inte FRA ha tillgång till trafiken på detta sätt utan bara den trafik som är relevant för deras sökningar ska föras över till FRA.

Men frågan är: Varifrån då?

Ska samverkanspunkterna finnas kvar, men handhas av en annan myndighet som sedan för informationen till FRA? Eller ska själva kabelägarna göra överföringen till FRA?

Det sistnämnda är ju så jag fått uppfattningen att det ska gå till - och det verkar vara så i alla fall Camilla Lindberg uppfattat det. Men enligt tjänstemän på Försvarsdepartementet - enligt uppgifter jag fått - handlar det inte om att kabelägarna ska föra över trafiken. Det skulle vara för riskabelt eftersom de då får reda på vad det spanas på.

Om all information förs över till någon annan statlig myndighet än FRA så kvarstår ju massavlyssningen. Då kan man bygga in hur mycket säkerhetsspärrar som helst, man ger i alla fall staten för stora kontrollmöjligheter.

Säkerheten ligger i att staten inte automatiskt ska få tillgång till trafiken. Så trodde jag förslaget nu var utformat, men jag är inte lika säker längre.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det verkar som man förespeglat Camilla på gruppen att det var ISP:arna som skulle skicka vidare trafik efter domstolsbeslut men att man hållit öppet för att "domstolen" skulle få göra det om det visat sig vara "tekniskt omöjligt" för ISP-arna att göra det.

Lägger man ihop det med det du skriver om vad försvarsdepartementet menar kan man enkelt dra slutsatsen att man fört Camilla m fl bakom ljuset genom att presentera två alternativ där det ena bara skulle användas om det första visade sig omöjligt (vilket man bestämt på förhand att det var). Summa summarum trodde nog Lindberg att ISP:arna skulle få trafiken men hon sade i verkligheten ja till att statens massavlyssningsmyndighet skall få tillgån till all trafik.

Anonym sa...

Nu räcker det med klädsam naivitet. Självklart har det nya förslagen fått bort "samverkanspunkter" genom att döpa om dem till något annat. Inget annat hade accepterats uppifrån. Än så länge vet vi ju inget eftersom vi inte fått se något förslag, men det säger väl sig självt hur det gått till. Det är opinionen man vill stävja, inte massavlyssningen.

Anonym sa...

Stolpskotts tjänstemän förbereder ett svek men frågan är hur våra vänner skall reagera på det. Orkar de mer?

Lars-Erick Forsgren sa...

trafikstråk ? ett påfund av FRA el politiker?
Vem har en defintion som inte innehåller motsägelser?
Inte Sofia Könberg i alla fall (sekr hos Carl B Hamilton).