2008-09-22

Fler i arbete - tryggad välfärd

Min kd-kollega Margaretha Ericsson är på pressträff på ProNova med riksdagsledamöter från de andra allianspartierna. Jan Björklund är i Linköping och presenterar budgeten där.

Jag har kollat igenom lite faktablad med vad budgeten innehåller samtidigt som jag lyssnat med ett halvt öra på budgetdebatten i riksdagen. Johan Pehrson (fp) höll ett bra anförande, precis som finansministern.

Några godbitar i budgeten:

* Sänkt skatt för pensionärer - en ensamstående garantipensionär får behålla 2600 kr mer om året.

* Storsatsning på forskning - största resurstillskottet till svensk forskning någonsin.* Satsningar på företagande - sänkt arbetsgivaravgift och bolagsskatt, sänkt skatt för företagare genom regelförändringar.

* Mångmiljardsatsning på infrastruktur - även detta den största satsningen någonsin i ett budgetförslag.

* Stärkt försvar - pengar förs över från materielinköp till förbandsverksamheten (s vill skära ner försvaret med sju miljarder).

* Förskolelyftet - 600 miljoner på att fortbilda förskolelärare.

* Utanförskapets bryts - två miljarder till integrationsområdet, bland annat för att snabbare kunna bedöma utländska utbildningar så folk kommer in snabbare på arbetsmarknaden.

* 2,7 miljarder till psykiatrin - bland annat för att det ska gå snabbare att få en tid hos barn- och ungdomspsykiatrin.

Inga kommentarer: