2008-09-01

Kvällspasset

Det är dags att packa ihop och gå hem. Jag har kört ett kvällspass efter kommunstyrelsens heldag. Det är ju så mycket man inte hinner få gjort när man sitter i möte hela dagen. Imorgon är det likadant. Dessutom har vi styrelsemöte på kvällen som jag leder. En del som måste förberedas.

Angående budgeten så kan man säga att på ett år har prognoserna både hunnit gå upp rejält och ner rejält. I våras såg det ut att bli mycket mer pengar nästa år - i denna prognos är vi tillbaka på nästan exakt samma läge som för ett år sedan. Alltså måste alla nya satsningar i verksamheten innebära en besparing på motsvarande summa någon annanstans.

Det är ingen kul process att stryka i nämndernas förslag på satsningar. Många saker som känns helt nödvändiga måste bort. Det stora långsiktiga problemet med den budgetprocess vi har i kommunen är att saker bara läggs ovanpå varandra. Det är inte så ofta som en verksamhet som las till för 10 år sedan tas bort eftersom den är omodern eller mindre nödvändig än det nya. Istället stryks i de nya projekten.

Att ta bort gammal verksamhet och modernisera hela kommunen skulle kräva ett helt annat ledarskap från kommunledningen. Det är inget som görs på en budgetberedning eller i en budgetförhandling.

Nåja, nog om det nu. Dags att gå hem.

Inga kommentarer: