2008-09-28

Så vad tycker du egentligen Stjernkvist?

Jag har läst Lars Stjernkvists inlägg om att bötesfälla skolor några gånger men lyckas ändå inte lista ut vad han egentligen tycker. Inlägget heter "Bötesfälla skolor?" med ett frågetecken. Och ett frågetecken är det enda som kvarstår när jag läst vad han skriver.

Han verkar tycka att straffa skolor är fel:

"Bestraffningar är liksom ett ledmotiv i regeringens skolpolitik. Jag tycker att det speglar en slags uppgivenhet. Som om hämnden är den enda trösten när barn misslyckas."

Men så följer han upp med att säga att "jag är inte mot straff i alla lägen".

Han skriver också att man måste "reagera snabbt" när en skola inte ger alla barn det stöd de behöver. Reagera hur? Tydligen ska det ske genom dialog. Men om dialogen inte funkar, utesluter han då straff? Han är inte mot straff i alla lägen, men i vilka lägen är han för?

Ska skolor som inte sköter sig kunna straffas, eller inte?

Inga kommentarer: